Dijital

Endüstriyel proseslerin otomasyonu için dijital çözümler

Üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi: büyük veriden büyük katma değere

Camozzi Digital, "akıllı" veri yönetimi sağlayarak ve bunları müşteriler için katma değere dönüştürerek, makine ve sistemleri Cloud platformuna bağlamak için çözümler sunan dijital bir platform sunmaktadır.

Karmaşık proses verilerini anında kurumsal yönetim altyapısına ve buluta entegre edebilen Camozzi (veya üçüncü şahıs) sensörleri ve bileşenlerini içeren uçtan uca özel sanal fiziksel sistem ağları üretmektedir. Proses üç aşamada gerçekleştirilmektedir:

  • Ürün dijitalizasyonu (IIoT) - veya başlıca parametrelerin sürekli izlenmesi için bileşen ve makineler üzerine işlemci ve sensör kurulumu.
  • Derinlemesine veri bilgisine ve olası manipülasyon tekniklerine ulaşarak, istatistiki analiz, model analizi, trendler, korelasyon ve anomaliler yoluyla verilerin düzenlenmesi ve işlenmesi
  • Camozzi artı değerini temsil eden modelleme: her cihaz üzerinde, her yerde, gerçek zamanda bir gösterge panosu aracılığıyla referans modeli ile sürekli bir kıyaslama aracılığıyla performansı hakkında sürekli bilgi aktararak değer kazandırmak suretiyle, makine performansının referans modelleri belirlenir - enerji tüketimi, üretkenlik ve kestirimci bakım

Camozzi Digital, proses bilgisini geliştirmek ve en etkin ve verimli otomasyon ve müdahale mantığını tanımlamak için üretim ortamından daha fazla veri elde etmeye yönelik çözümler geliştirme amacı ile, SAP, Microsoft, Siemens, ABB gibi başlıca teknolojik şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

Camozzi Fiziksel Siber Sistem

Sensör paketli cihaz

Gerçek zamanlı veri

Bulut veri toplama

Veri analizi ve hazırlama​​​​​​​

 Sonuç 

Öngörülebilen bakım - Makine öğrenimi - Enerji tasarrufu - Veri analizi - Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti - Arttırılmış ekipman verimliliği

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.