Dijital ve Mekatronik

Endüstriyel proseslerin otomasyonu için dijital çözümler

Endüstriyel proseslerin otomasyonu için dijital çözümler

Üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi: büyük veriden büyük katma değere

Camozzi Digital ve Mekatronik, "akıllı" veri yönetimi sağlayarak ve bunları müşteriler için katma değere dönüştürerek, makine ve sistemleri Cloud platformuna bağlamak için çözümler sunan dijital bir platform sunmaktadır.

Karmaşık proses verilerini anında kurumsal yönetim altyapısına ve buluta entegre edebilen Camozzi (veya üçüncü şahıs) sensörleri ve bileşenlerini içeren uçtan uca özel sanal fiziksel sistem ağları üretmektedir. Proses üç aşamada gerçekleştirilmektedir:

  • Ürün dijitalizasyonu (IIoT) - veya başlıca parametrelerin sürekli izlenmesi için bileşen ve makineler üzerine işlemci ve sensör kurulumu.
  • Derinlemesine veri bilgisine ve olası manipülasyon tekniklerine ulaşarak, istatistiki analiz, model analizi, trendler, korelasyon ve anomaliler yoluyla verilerin düzenlenmesi ve işlenmesi
  • Camozzi artı değerini temsil eden modelleme: her cihaz üzerinde, her yerde, gerçek zamanda bir gösterge panosu aracılığıyla referans modeli ile sürekli bir kıyaslama aracılığıyla performansı hakkında sürekli bilgi aktararak değer kazandırmak suretiyle, makine performansının referans modelleri belirlenir - enerji tüketimi, üretkenlik ve kestirimci bakım

Camozzi Digital ve Mekatronik, proses bilgisini geliştirmek ve en etkin ve verimli otomasyon ve müdahale mantığını tanımlamak için üretim ortamından daha fazla veri elde etmeye yönelik çözümler geliştirme amacı ile, SAP, Microsoft, Siemens, ABB gibi başlıca teknolojik şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

Camozzi Fiziksel Siber Sistem

Sensör paketli cihaz

Gerçek zamanlı veri

Bulut veri toplama

Veri analizi ve hazırlama

 Sonuç 

Öngörülebilen bakım - Makine öğrenimi - Enerji tasarrufu - Veri analizi - Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti - Arttırılmış ekipman verimliliği

LOGO Camozzi Digital & Mechatronics S.r.l.
Dokümantasyon