İmalat

Ağır sanayi ve hassas imalat için işlemlerin ve hammaddelerin dönüştürülmesi

Üretim bölümü 4 şirketten oluşmaktadır:

 • Fonderie Mora Gavardo
 • Innse Milano
 • Newton Officine Meccaniche
 • Campress

Üretim Bölümü, tasarımın ilk aşamalarından, davranış simülasyonlarından (yapısal FEM, dinamik akışkan, elektromanyetik ve elektrostatik CFD, enjeksiyon kalıp  ve konsantre parametreler), hammaddelerin dönüşümüne ve bileşenlerin işlenmesine kadar, uzman 4 firmanın sinerjisi sayesinde, yönetim, lojistik ve üretim proseslerini optimize ederek, bir EPC Yüklenicisi gibi faaliyet göstermektedir.

Faaliyet alanları

Mekanik üretim zincirinin tipik ihtiyaçlarına yenilikçi bir şekilde cevap veriyoruz:

 1. Döküm demir ve alüminyum füzyon ve mekanik işlemler
 2. Ağır sanayi için mekanik işlemler
 3. Metalin Dönüştürülmesi
 4. Pirinç kalıp
İmalat

Üretim bölümü 4 şirketten oluşmaktadır:

 • Fonderie Mora Gavardo
 • Innse Milano
 • Newton Officine Meccaniche
 • Campress
Fonderie Mora Gavardo
Fonderie Mora Gavardo

Döküm demir, alüminyum ve mekanik işleme füzyonuna adanmış üç üretim birimi, tesis esnekliği ve derin metalurji ve proses bilgisi garanti eder.

Innse Milano
Innse Milano

Innse Milano, teknolojik içeriği yüksek makine ve tesis parçalarının yapımında sağlam bir tecrübeye sahiptir.

Newton Officine Meccaniche
Newton Officine Meccaniche

Hafif ve orta metal marangozluk işlerinde uzmanlaşmış olup, ulaşım, enerji, inşaat, alet makineleri, tekstil ve iş makineleri gibi çeşitli sektörlerde eksiksiz bir hizmet sunmaktadır.

Campress
Campress

Campress, sıcak pirinç kalıp sektöründe tüm üretim süreci zincirini kucaklayan bir referans noktasıdır.

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.