Tekstil makineleri

İplik eğirme süreçlerinde daha iyi performans elde etmek için komple makine hattı, bileşenler ve dijital çözümler

1851 yılında kurulan köklü bir İtalyan şirketi olan Marzoli, bugün iplik eğirme makineleri tedariğinde piyasanın lideri konumundadır. Komple makine hattının tek Avrupalı ​​üreticisi olan tesis, eğirme faaliyetinin maksimum verimle yönetilebildiği modern sistemler, kontrol elektroniği ve yönetim sistemleri sunmaktadır.

Grubun dijital becerileri ve benimsenen en son teknolojilerle (Cloud Computing, Akıllı sensörler, Endüstriyel Ethernet, Makine Öğrenimi vb.) oluşan sinerji, Marzoli'nin endüstri 4.0 paradigmalarını yorumlamasına ve müşterileri için tüm iplik eğirme sürecinin, YarNet ve MRM'nin bilgisayarlı ve optimize edilmiş yönetimi için platformlar geliştirmesine olanak sağlamıştır.

Bu da, Marzoli'yi iplik eğirme sektöründe kalite, güvenilirlik, esneklik ve verimlilik açısından üstün kılarak ideal bir iş ortağı yapan katma değeri temsil etmektedir.

Dünya genelince satış ve teknik servis ağı, her tür elyaf ve uygulamadaki üstün deneyimi ve tüm iğlik eğirme hattındaki yeterliliği sayesinde, Marzoli yetkin ve güvenilir bir  iş ortağını temsil etmektedir.

 

Açma Bölümü

Açıcılar ve Temizleyiciler

Mikser ve karışım makineleri

Tarak makinesi

 

Penye bölümü

Cer makinesi

Vatka makinesi

Penye makinesi

Vatka taşıma tistemi

 

Eğirme bölümü

Fitil makinesi

Ring makinesi

Entegre Taşıma Sistemi

 

Yarnet Marzoli- Camozzi 

Tüm eğirme hattı için tek bir yazılım

Her makinenin kolay ve anında izlenmesi

Formüllerin değiştirilmesi ve yüklenmesi

Entegre güç yönetimi fonksiyonu

Mrm Marzoli - Camozzi 

Kritik parametrelerin sürekli izlenmesi

Standartlardan sapma durumunda derhal uyarı bakım

Öngörülebilir bakım

Enerji tüketimi ve verimlilik seviyelerini optimize etmek için modüller

Müşteri hizmetleri için uzaktan yardım

 

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.