Endüstri 4.0 için dijitalizasyon

Geniş ve çeşitlendirilmiş üretim prosesleri bilgisi ve teknolojik inovasyona sürekli yatırımlar, ürün ve hizmetleri pazarın gerektirdiği ihtiyaçlara uyarlamamıza ve sürekli gelişen çözümler önermemize olanak sağlamaktadır.

 

Geniş ve çeşitlendirilmiş üretim prosesleri bilgisi ve teknolojik inovasyona sürekli yatırımlar, ürün ve hizmetleri pazarın gerektirdiği ihtiyaçlara uyarlamamıza ve sürekli gelişen çözümler önermemize olanak sağlamaktadır.

 

Bugün "imalat", sadece mekatronik değil, aynı zamanda bağlantı, her bir sektörün kendine özgü çözümlerini temel teknolojilerle birleştirmek için gelişmiş yazılım kullanma yeteneği anlamına da gelmektedir. Bu nedenle, tüm Camozzi Grubu şirketlerinin stratejisinin temel unsurlarıdır:

  • Piyasadaki en iyi yazılım çözümleri
  • Makine parkının sürekli yenilenmesi için yatırımlar. 

Grup, algoritmalar ve öngörülebilir platformlar geliştirerek ve etkinlik ve verimlilikte ciddi bir artış ve TCO'da (Toplam Sahip Olma Maliyeti) bir azalma ile anormallikleri ve arızaları anında tespit etmeyi mümkün kılarak, üretim ve test süreçlerinin birbirine bağlanması ve dijitalleştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. 

Yaklaşımımız

Akıllı üretime doğru gelişme sürecine girmek isteyen şirketleri destekliyoruz (fiziksel ve dijital sistemler arasındaki bağlantıya dayalı üretim yönetimi modeli, büyük verilerle karmaşık analiz ve bunun sonucunda gerçek zamanlı uyarlamalar).

 

 

 

Endüstri 4.0 için dijitalizasyon

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.