Yenilik ve araştırma

Elde edilen know-how ve rekabet avantajını korumak için yenilikçi fikirleri, pazarın takdir ettiği ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz.

Elde edilen know-how ve rekabet avantajını korumak için yenilikçi fikirleri, pazarın takdir ettiği ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz.

Mechatronic Application Research Center (Mekatronik Uygulama Araştırma Merkezi)

Araştırma ve geliştirme, Grup için stratejik ve kimliksel varlıklardır.

Çok teknolojili yaklaşımımızın katma değeri, MARC adlı disiplinlerarası bir yapı oluşturmamızı sağlamıştır.

Mekatronik Uygulama Araştırma Merkezi, simülasyonlar ve araştırma etkinlikleri aracılığıyla, daha da gelişmiş sistemler ve bileşenler tasarlayabiliyor, aynı zamanda dünyaca ünlü mükemmellik merkezleriyle olan işbirliklerinden de yararlanabiliyor.

Üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve bileşenlerin birbirine bağlanması aslında mekatronik, robotik ve malzeme bilimleri alanındaki önemli araştırma projelerini yönlendirdiğimiz yapı taşlarıdır.

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ortaklıklar

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde Camozzi, makine öğrenimi ve yapay zeka teknoloji platformları geliştirmek için California'da Berkeley Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Endüstriyel İşbirliği Programına katıldı.
  • Cenova'daki İtalyan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ile robotik ve otomasyona yönelik ortak bir laboratuvar etkindir. 

İletişim


MARC BUSINESS UNIT
Via Cassala, 54/56 - 25126 (Brescia) Italy

Tel. +39 030 43741
marc@camozzi.com

Yenilik ve araştırma

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.