Camozzi Grup

1964 yılında kurulan Camozzi Group, özel alet makineleri, iplik makineleri ve çok sayıda başka hammadde işleme proseslerinde de mevcut olan endüstriyel otomasyon için bileşen ve sistem üretiminde lider çok uluslu bir İtalyan şirketidir.

1964 yılında kurulan Camozzi Group, özel alet makineleri, iplik makineleri ve çok sayıda başka hammadde işleme proseslerinde de mevcut olan endüstriyel otomasyon için bileşen ve sistem üretiminde lider çok uluslu bir İtalyan şirketidir.

Geleceğe yönelmenin kökleri çok eskiye dayanıyor

Camozzi'nin ürün gamı, performansın sürekli iyileştirilmesi amacıyla verilerin sürekli işlendiği üretim proseslerinin dijitalleştirilmesi için siber-fiziksel sistemler (CPS) aracılığıyla, özelleştirilmiş Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözüm ve ürünlerinin geliştirilmesini içerir.

Endüstriyel prosesler ve sistematik yüksek teknoloji yatırımları hakkında derin bilgi sahibi olmak, akıllı üretime yönelik bir gelişim yolunda müşterilerimiz için inovasyon yaratmamıza olanak tanımaktadır. Fiziksel ve dijital sistemler arasındaki bağlantıya, büyük verilerle karmaşık analizlere ve gerçek zamanda müteakip uyarlamalara dayanan bir üretim yönetimi modeliyle "Endüstri 4.0" adlı devrimin kahramanlarıyız.

Rakamlarla Grup

Operating Divisions 

5 Bölüm

Companies 

12 Şirket

Employees 

2600 Personel

Turnover 

419 M Ciro

Investments 

8% Yatırım

Research & Development 

7% Araştırma ve geliştirme

Export  

85% İhracat

Subsidiaries and Service centres 

30 Şube & Wokshop

Production sites 

18 Üretim tesisi

“Sosyal etkilerine ve çevreye karşı son derece duyarlı şekilde hareket ederek, her gün müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan teknolojiler ve ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Camozzi Grubu'na kılavuzluk etme fırsatı büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur".

Lodovico Camozzi
Camozzi Grubu Başkanı ve CEO'su 

Dokümantasyon

Camozzi Grup

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.