Etik kod ilkeleri

Tüm Camozzi Grubu Şirketleri, çeşitli faaliyetlerin yerine getirilmesinde değerleri yansıtıp referans kılavuz kurallarına uyan tek tip bir davranış modeli benimsemektedir.

Tüm Camozzi Grubu Şirketleri, çeşitli faaliyetlerin yerine getirilmesinde değerleri yansıtıp referans kılavuz kurallarına uyan tek tip bir davranış modeli benimsemektedir.

 1. İnsana Saygı
  Çalışma yöntemlerimiz "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ilkelerinden ilham alır. 
 2. Ayrımcılık yapılmaksızın eşitlik ve tarafsızlık 
  Tüm paydaşlarımızla eşit ve tarafsız çalışmayı hedefliyoruz.
 3. Doğruluk, dürüstlük ve yasalara uygunluk
  Verdiğimiz sözlere ve anlaşmalara sadık kalarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına karşı sorumluluk ve saygı duygusuyla hareket ediyoruz.
 4. Şirket süreçlerinin etkinliği ve verimliliği 
  Ürün kalitesini iyileştirmek için planlar geliştirip, ileri teknolojik ve organizasyonel çözümleri benimsiyoruz.
 5.  Şeffaflık
  Kişisel ekonomik faaliyetler ile kişilerin görevleri arasında çıkar çatışması durumundan kaçınıyoruz.
 6.  Gizlilik ve mahremiyete saygı 
  Faaliyetin gerçekleştirilmesinde edinilen gizli bilgilerin ve elde edilen teknik bilgilerin azami gizliliği ve korunması.
 7. Sağlık ve güvenliğin korunması
  İşçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasını garanti ediyoruz.
 8. Adil rekabet
  Faaliyet gösterilen serbest piyasanın, kendi evrimine en uygun ortam olduğun farkındayız.
 9. Çevreye saygı
  Mevcut en iyi teknolojileri uyguluyor ve doğal kaynakları değerlendirecek ve gelecek nesiller için çevreyi koruyacak bir gelişimi destekliyoruz. 
 10. Zaman içinde süreklilik
  İstikrar ve kalıcı sonuçlar elde etmek için herşeyi yapıyoruz.

Tüm Camozzi Grubu Şirketleri, çeşitli faaliyetlerin yerine getirilmesinde değerleri yansıtıp referans kılavuz kurallarına uyan tek tip bir davranış modeli benimsemektedir.