90'lı yıllar

Şirket, takım tezgahları için Innse-Berardi, tekstil için Marzoli ve plastik baskı için PlastiBenaco (şimdiki adıyla Technopolymers) şirketlerinin satın alınmasına yol açan önemli bir büyüme süreci yaşar. Yabancı pozisyonların güçlendirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi bazı şirketlerin satın alınması ve dünya çapında çeşitli ülkelerde yabancı şubelerin kurulması ile pekiştirilir.

 

90'lı yıllar