Our responsibility, our values

Ekonomik büyümenin sosyal ilerleme ve çevre koruma ile el ele yürüdüğü entegre bir kalkınmaya inanıyoruz.

Ekonomik büyümenin sosyal ilerleme ve çevre koruma ile el ele yürüdüğü entegre bir kalkınmaya inanıyoruz.

Camozzi, çalışanlardan müşterilere, distribütörlerden tedarikçilere, sivil toplumdan yerel topluluklara, kamu idaresinden devlete, ilgili olduğu tüm paydaşlara katma değer yaratmak için sürekli çalışan bir şirketler grubudur. 

  • Tüm meslektaşlarımızla güven ve karşılıklı saygıya dayanan sadık ve kalıcı ilişkiler kuruyoruz. 
  • Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini etkin yönetim verimliliği ile birleştirmek için ileri teknolojik ve organizasyonel çözümler benimsiyoruz. 
  • Daima daha yenilikçi ürünler Araştırma & Geliştirme amacıyla büyük kaynaklar ayırarak ilerlemeye katkıda bulunuyoruz. 
  • Şirket faaliyetlerimizi, Etik Kurallarımız ve örgütsel modelimiz ile ifade edilen inandığımız ilkeler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.
  • İnovasyona katkıda bulunmak, herkesin potansiyelinden faydalanmak için yetenek ve çeşitliliğe değer veriyoruz. 
  • Konsolide prosedürler, işimizin doğru şekilde yürütülmesi için elzem olan tedarikçilerle işbirliğimizde destek sağlarlar. 

Yerel Topluluklara her zaman daha yakın olmak için, örneğin engelli sporcular için spor etkinliklerine sponsorluk gibi, kültürel, yardım amaçlı ve spor girişimlerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. 

Çevresel sürdürülebilirlik açısından, faaliyetlerimizin etkisini azaltmak için, fabrikalarımızın çatılarının üzerine güneş paneli sistemlerinin kurulması, suyun geri kazanılması ve modern teknolojiyle yeniden üretim döngüsüne sokulması ve geri dönüşümlü kağıt kullanımı gibi  önlemler aldık.  

Our responsibility, our values

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.